امتیاز دهید!

می تونی بحث درباره جوش خوردن ایمپلنت دندان | عوامل تهدید کننده جوش خوردن ایمپلنت را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!

ارتباط با کارشناس ایمپلنت ۱ : خانم نصیری ارتباط با کارشناس ایمپلنت ۲