• turned_in کدام سیستم ایمپلنت بهتر است ؟
    کدام سیستم ایمپلنت بهتر است ؟
    امتیاز دهید!

    امروزه مارک های بسیار مختلف و متنوعی در بازار وجود دارد که اغلب آن موفقیت بالایی دارند و بهترین کار اعتماد به دندانپزشک معالج است تا با در نظر گرفتن شرایط سیستم مناسب را برایتان انتخاب کند.

     

کارشناس ایمپلنت ۱ :9 صبح تا 2 ظهر