• turned_in برای جایگزین کردن دندان های فردی که تمام دندان های خود را از دست داده ، به چند ایمپلنت نیاز است ؟
    برای جایگزین کردن دندان های فردی که تمام دندان های خود را از دست داده ، به چند ایمپلنت نیاز است ؟
    ۵ (۱۰۰%) ۱ vote

    تعداد ایمپلنت های مورد نیاز از فردی به فرد دیگر و بسته به شرایط متفاوت است . اما برای جایگزینی دندان های هر دو فک حداقل به ۶ ایمپلنت در فک پایین و ۸ ایمپلنت در فک بالا نیاز هست .

ارتباط مستقیم با کارشناس ایمپلنت